بنر پیشگام تجهیز
cover
cover
صفحه نخست  > درباره ما  > کنترل کیفیت

معرفی و اهمیت واحد کنترل کیفیت:

در هر مجموعه وجود واحدی که بر درستی فعالیت های انجام شده در آن مجموعه نظارت داشته باشد احساس میشود و بحث عدم وابستگی واحد کنترل کیفیت به سایر واحدها بسیار حیاتی است به طوریکه وابستگی این واحد میتواند به طرز چشم گیری از کارآمدی این واحد بکاهد.

در یک مجموعه صنعتی فعالیت های تحت نظارت واحد کنترل کیفیت می تواند فرآیند ماشینکاری ، مونتاژ قطعات و یا بررسی مواد اولیه خریداری شده باشد .

شرح وظایف:

 • کنترل مواد ورودی به مجموعه ( شامل قطعات ریخته گری، توپی ها، بدنه شیر، کلوژر، پیچ ها و...) و بررسی مدارک و استاندارد آنها

 • کنترل فرآیند ماشینکاری و تایید نهایی قطعات ساخته شده
 • کنترل فرایند مونتاژ شیر، شامل جوش و ...
 • کنترل تست های صورت گرفته بر روی شیر تست های هیدروستاتیک بدنه و سیت و ...
 • کنترل پوشش
 • کنترل بسته بندی


تجهیزات واحد کنترل کیفیت

       تجهیزات اندازه گیری :

 • کولیس دیجیتال
 • میکرومتر با دامنه ­های مختلف
 • بلوک های اندازگیری
 • اهم متر برای تست آنتی استاتیک
 • تورک متر (Torque Meter )
 • دستگاه سختی سنجی

        تجهیزات تست­های غیر مخرب NDT   :

 • مافوق صوت (Ultrasonic Test )
 • ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test )
 • مایع نافذ (Liquid Penetrant Test )
 • بازرسی چشمی (Visual Test )

  تجهیزات تست پوشش :
 • دستگاه هالیدی
 • دستگاه ضخامت سنج رنگ