بنر پیشگام تجهیز
cover
cover
صفحه نخست  > درباره ما  > بیانیه ارزش

1- وفادار به ایران زمین

ما به عنوان فرزندان ایران زمین با دارا بودن بهترین الگوی دینی و وارثآن هزاران سال تمدن بشری به خود افتخار میکنیم و خود را به این آب و خاک وفادار می دانیم و در جهت حفظ و حراست از مرز و بوم آن و توسعه ، شکوفایی و امنیت ، آرامش و لذت بردن از زندگی در آن تلاش می‌کنیم و برای همه مردان و زنانی که برای دفاع ، رشد و توسعه این سرزمین خصوصاً شهدای گرانقدر دانشمندان و متخصصین کشور احترام خاص قائل هستیم .

2- تعهدات

ما به عنوان یک انسان خود را ملزم به انجام آن چه تعهد می‌کنیم می دانیم و انجام تعهدات مطابق آنچه وعده داده شده است را امری درست می شماریم.

 ۳- نوآوری

 با توجه به حرکت جامعه بشریت در مسیر رشد و توسعه ، ما خود را ملزم به نوآوری و تحقیق و توسعه در تمام حوزه‌ها و شئونات زندگی و کسب و کار می‌دانیم.

 ۴ - برد ، برد (  برنده ، برنده )

ما در هر موضوعی با دیگران که منجر به یک داد و ستد شود قائل به اصل برنده ، برنده هستیم و منافع طرف مقابل را همانند منافع خود محترم می‌شماریم ، ما اعتقاد داریم که هیچ رابطه دو یا چند جانبه ای که منجر به نفع یک طرف و زیان طرف دیگر گردد پایدار نخواهد ماند.

 ۵ - زمان شناسی

 وقت شناسی، انجام تعهدات در زمان توافق شده ، بهره گیری مناسب از زمان و جلوگیری از تلف کردن آن برای ما یک ارزش به حساب می‌آید.

 ۶ - پیشگیری از فساد

 ایجاد، رشد و توسعه فساد در تمام جنبه های آن اعم از اجتماعی و اقتصادی را یکی از عوامل مهم سقوط جامعه دانسته و لذا با آن مخالف بوده و تلاش می‌کنیم خود عللی برای این امر نباشیم و با مراقبت از خود در ایجاد یک جامعه توسعه یافته با معیارهای انسانی تلاش می‌کنیم.

 ۷ حفظ محیط زیست

در یک صد سال گذشته رشد و توسعه جامعه بشری باعث به خطر افتادن محیط زیست شده است لذا تداوم موفقیت خود را در حفظ محیط دانسته و مراقبت از آن همواره برای ما با ارزش خواهد بود.

8- انجام کار تیمی

ما باور داریم که با کار تیمی و دانش گروهی موفق خواهیم شد .و انجام کارها با خرد و توان جمعی یک ارزش محسوب می شود .

9- حفظ حریم خصوصی و رعایت قوانین اجتماعی

 ما قائل به رعایت حریم خصوصی افراد بوده و هرگونه تحقیق و تجسس در زندگی خصوصی افراد را کاری نادرست می دانیم  و در رعایت قوانین اجتماعی و احترام به آن خود را ملزم دانسته و تلاش می‌کنیم تا فعالیت های ناهنجار و روحیه قانون شکنی در جامعه رشد پیدا نکند.

10-  رعایت اصول اخلاقی حرفه ای

ما ضمن اعتقاد راسخ و حفظ کرامت انسانی ، رعایت اصول اخلاقی در همه ابعاد آن مانند احترام به شخصیت کارکنان ، صداقت در کار و راستگویی برای ما ارزش به حساب می آید .

11- تلاش و سخت کوشی

سخت کوشی و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر برای انجام ماموریتها و فعالیتهای سازمان از طرف کارکنان برای ما ارزش به حساب می آید و اعتقاد داریم آنچه که ما باید در رسیدن به هدف انجام دهیم سعی ، تلاش و سخت کوشی است .