بنر پیشگام تجهیز
cover
cover
صفحه نخست  > درباره ما  > برنامه ریزی و توسعه

معرفی واحد برنامه ریزی و توسعه

واحد برنامه ریزی و توسعه یکی از واحدهای اصلی شرکت محسوب می شود. این واحد از اول تیر ماه 1393 با هدف طراحی روش کارت ارزیابی متوازن کار خود را آغاز نمود که با توجه به موضوع ارزیابی عملکرد و نقش آن در تصمیمات راهبردی شرکت، فعالیت این واحد نیز افزایش یافت .


ماموریت های اصلی واحد برنامه ریزی و توسعه عبارتند از:

          - ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای مربوطه

          - تعیین اهداف کلان شرکت

          - برنامه ریزی استراتژیک

          - مدیریت فناوری اطلاعات و ....


اقدامات مهم انجام شده:

1.      ارزیابی وضع موجود شرکت و ارائه راهکار جهت توسعه و بهبود

2.      طراحی برنامه اهداف، چشم انداز و ماموریت سازمانی

3.      طراحی سیستم کارت ارزیابی متوزان

4.      تعیین اهداف واحدهای مختلف سازمان

5.      تشکیل کارگاه آموزشی مدل کسب و کار

6.      طراحی سیستم ارزیابی عملکرد شرکت و واحدهای مختلف سازمان

7.      ارائه طرح بلند مدت فناوری اطلاعات